Hina Viral Gujarati Clip MI phone ફોન MI નો લાયા, એમાં સગાઈ તૂટી , વાંચો આખી વાયરલ કલીપ. હિના ને mi નો ફોન ના ગમે.

JOIN US ON WHATSAPP Join Now

હલો હેલો.

હા કોણ દિલીપભાઈ બોલો છો હા હું નાની બેન બોલું છું હા બોલો.

વાત કરીએ છીએ કઈ કઈ. આમાં તો કેવું છે ગુજરાતી. હતો અને ભૌતિક કે મને વાત કરી એટલે મને ખબર હશે. પેલા મને આ બધી વાતની જાણ થતી નથી એટલે. એમાં કહેવું છે ને. મુજે ફોન કરે છે ને એમ આઈ નો ફોન સાવ સસ્તો ફોન છે લોકો એમ આઈ નો ફોન એટલે ફોન માને છે. ભુજ કેમ એવું કીધું કે માણસો સારા છે એટલે અમે બધું કર્યું છે ઠીક છે ને એ પણ કહું છું કે સારા માણસો છો તો પછી ભૌતિક એ વાત કરી હતી કે કાકા ને કહી દો કે એમાં એટલે કે કાકા સસ્તો ફોન કહા પર કોને કહેવાય તું મારો ફોન લે ને એવું કીધું તું ખાલી સર્વિસ કંપની ફેરવી લે એમાં પણ એમ આઈ સે પણ એ એમ આઈ નો ફોન છે ને અમારી બેન છેને એ થોડીક શોખીન થાય એમ થોડી શોખીન છે અને એટલે અમારી બંનેની જવાનું થાય એટલે એની બહેનપણી ને કહેજો મારે નથી જોવાનું થાય ને. ફ્રેન્ડ હોય ને એ આ બધી વાત સાંભળે તો નીચે જોવાનું થાય ને. ધ્રુવને પહેલા જ કીધું હતું કે પેલા સમજાવ્યો હતો તું કે ભલેને iphone નારી આપે પણ ગમે તે કંપની કરી નાખ ભલે 10000 નો ફોન લોક પણ કંપની કરવાનું કીધું હતું બીજું કાંઈ નથી કીધું. તોપણ ડેકીમાં એવું જ થયું અને એમાંથી ચાલ નથી ફોન લઈને આવી છે મહિના ને કીધું કે તું કંપની કરી દે. keke એમાઈ કંપનીનો ફોન લીધો હતો 5000mah mi નો ફોન મળે. તમે કેટલા નો ફોન લાયો તમે 37 હજાર ફોન લાવ્યો એ કોઈનામાં a5000 મળેને 4000 ફોન મળે. એમ આઈ નો ફોન એટલે લોકો થયું છે કે ચાર પાંચ હજારનો ફોન સમજી લે. તારા પપ્પા પાસે iphone છે તો પછી એમાં એવું કંઈ બહુ પપ્પાને જરૂર હોય ને તો એને કીધું કરતા પપ્પા નો ફોન ચાલુ છે જણાવો ના લેતી.. ધ્રુવલ એ કીધું તું કે નાની બેન ને કંઈ કામ થોડુંક તો કંઈક કરશે એમ મેં તને કીધું તું ને કોઈ મળી નથી વાત નથી કરી એ મને ભૌતિક નથી કીધું તમને ફરીથી કહી દેવું ભૌતિક તો મને આમ કોઇના કે એમનો ફોન આવ્યો અને એ વખતે મેં કીધું તું કોઈ વાત પણ નથી કરી. કઈ ખરીદી નથી એ પહેલાની વાત છે લાયક કોઈ દિવસ કોઈ ખરીદી એક રૂપિયાની નથી કરી મને બહુ જાણકારી ન હોય પણ એ રીતે ખરીદી બધી જ કર્યું હોય એ કરી બધી ચાલુ કરી. પણ તમે તમે જુઓ તમે આમ જુઓ અમારા મનમાં એવું નથી હમણા વાત ફાઈનલ હોય અને તમારા ઉપર ભરોસો સે તમને એમ ના થાય કે એને તો એ પડે અમે તો ભરોસો કરીએ છીએ ભક્તિ કીધું છે કે માણસ બહાર એ છે કે સોના જેવા મળશે એને તો વાંચીને જાણ જ નથી કરી. મેં તો મમ્મી તો બે દિવસના એક જ રહેશે મમ્મી બે દાણા રોવે છે મારે થોડું કામ છે ઘરમાં પણ મમ્મી બે દારૂ સાથે એક વખત આવું કે પહેલી વખતે આવતું એમાઈ ના ફોન બીજી વખતે આવું થાય તો પછી. પછી સમજાય કે ટેન્શન નહીં બધું બરાબર થઈ જશે. પણ ભૌતિક છે કે બધું બરાબર થઈ જશે. નથી પાછો ફોન એમ આઈ નો ફોન કા ચાર્જર નો ફોન કર બહુ શોખીન છે તમને ખબર છે તો. સૂકા આપણે કયો ફોન લઈને કોઈ આપણે ના પૂછે પણ કંપની પુછાય હું કંપની ફેર કરાય તો એના માટે.. હવે એની બહેનપણીઓને એ ના કહે તો ચાર્જ ને. મહિના એના પપ્પા ના કાળજા નો ટુકડો છે એના પપ્પાનો દિલનો ટુકડો શહેરના એટલે હીનાને હાથની હથેળીમાં રાખી છે એટલે આમ ક્યારેક કોઈ તકલીફ ન થાય એવું ક્યારેય ધ્યાન રાખજો ઘરે અમે જ આપી શક્યા એ બધું મને મળી ચૂક્યું છે પણ થોડુક તમે બધાને ધ્યાન રાખજો mi નો ફોન એટલે જો હલ્કો ગણાય છે અને બધા વચ્ચે મેચ જોવાની થશે. તમે સમજાવજો મારે પચાસ હજાર વાળો ફોન નથી જોતો પણ કંપની ફેર કરી દે એના તો પહેલાં ફોન કરતી તી બહુ શોખીન છે બહુ શોખીન છે તો આઈ ફોન ના કરતી તે મારી માને બહુ .. હીના ને ક્યારેય જોવા ન થાય એવું આપણા કરીએ બીજું તો કંઈ નહીં એને એવું કીધું કે એક વરસ પછી મારો ફોન એક વર્ષ પછી કોઈ ના કરે. પણ અત્યારે સગાઈ થાય તો અત્યારે જ કે કયો ફોન છે એક વર્ષ પછી ફોન નો કોઈ પૂછવાનું નથી આ લોકો પૂછવાના છે અને હાલ એની બહેનપણી છે અને પપ્પા ને કોઈ જાણકારી નથી મમ્મી થોડું દુઃખ લાગ્યું છે મમ્મીને વાત કરી તી પપ્પાને અમે કોઈ વાત નથી કરી મમ્મી એમને કીધું કે ટેન્શન લેવાની જરૂર નથી મળતો તો કાંઈ ભૂલ નથી મળતો તો બધા સોનાના છે કે બધા બધા સારા છે ખેરવી નાંખવાનું અધમ ફેરવી નાખો ફોન. મા કહેતા કે તને 2000ની આપ્યો એવું કહેતા હતા કે આ પહોંચે છે એમાં ગમે તે પણ નવરો જ આવશે કે માતા જે દિવસે આવ્યા ત્યારે કહેતા કે 2000 નો ફોન હતો અવાજ આવશે તમે એવું કીધું કે આપણે છોડી જતો હોય એ ફેર પડે ને વાત કરો આપણે કેમ ન પહોંચે ગણાય ફોનમાં બધા કહેતી હોય તો જોડે વાત કરતી હોય તો પસીના નક્કી થાય ના થાય તો તમારે શું થાય ને. સારુ તમે ઓળખો સસરા ને એના પપ્પાને ઓળખો છો. આ બંનેને જીવ મળી ગયો છે ને એને દુઃખ લાગે છે પાંચ દિવસ પણ મારા માટે કરીએ છીએ એનો જીવ મળી ગયો એટલે એને કીધું કે મને બરાબર થઈ જશે એ કીધું કે માણસ બરાબર છે એમાં કોઈ ટેન્શન નહીં. થોડુક ધ્યાન દો તો આપણે આવતા મહિનાની દુઃખ ના થાય એક જ વાર ના થાય તમે બહુ જાય પણ એને શું થયું ખબર નથી. એટલે નીચે જ વાર ના થાય તો જવાનું થાય છે છોકરીઓ માટે ના હોય એવું ના થાય એમાં ગમે તે ગમે ત્યાં રહેવા દે ને કીધું તું કે તો પણ લઇ લીધો પછી બદલાઈ જવો 2000 નો ફોન છે એટલે હાલતી કંપની 4000 5000 માં પડે 10000 મળે એ કોઈની જોવાનું કેટલા વાળો ફોન છે તો બસ તો થોડુંક સમજાવો કે આ રીતના નો હાલે. ધ્રુવલ એને કીધું નહિ હોય તે મને ખબર છે એને કોઈ દાડો નહિ બોલે એક શબ્દ ન બોલે પણ થોડુક એના પ્રેમમાં એવું નથી જવાનું થાય એટલે એના વતી હું તમને કહું છું એટલે થોડું ધ્યાન દો.

Hina Gujarati Call Recording Hina Viral Call Recording Hina Mi Call Recording Mi Viral Call Recording Mi Mobile Call Recording Mi Viral Gujarati Call Recording Hina Viral Gujarati Call Recording Mi Phone Sasto Call Recording Mi Phone Gujarati Viral Call Recording #GujjuComedy #GujaratiComedy

Audio date on 21 Jan 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published.